Rabu, 29 September 2010

SILSILAH

1
SILSILAH KETURUNAN LAHUNDUITAN
Silsilah ini disusun bukan untuk kepentingan Warisan / Budel /
Darotong tetapi untuk menghimpun Keluarga Besar Lahunduitan di
berbagai tempat supaya memiliki identitas diri yang “pasti” sampai ke
anak-cucu temurunnya.
Upung Lahunduitan berasal dari Kampung Tariang Lama. Karena
beberapa hal maka keluaga ini dan keluarga lain di kampung Tariang
lama terpisahkan. Penyebab terbesar adalah letusan gunung api Awu
yang mengakibatkan pengungsian besar-besaran.
Dari sekian banyak keturunan Lahunduitan telah terkumpul
beberapa garis keturunan dari Upung Lahunduitan diantaranya :
KETURUNAN DARI KE’ KITUNG LAHUNDUITAN
Kekitung Lahunduitan adalah salah satu keturunan dari Upung
Lahunduitan.
Matius (Thimotius) Samalam dijuluki “Kanari” memperisteri
Ke’kitung Lahunduitan, memperanakan empat orang anak yaitu;
I. Markus Samalam
II. Yakob Samalam
III. Rehabeam Samalam
IV. Ansiana Samalam
I. Markus Samalam memperisteri Helena
Manabung,memperanakan :
1. Elida Samalam
2. Yoseba Samalam
3. Winsulangi Samalam
1. Elida Samalam memperisteri Sayang
Sasiang,memperanakan ; (di Makasar)
2
- Vony Sasiang suaminya Toraja (di Kantor
Pengadilan Ambon) Anaknya membawah marga
Sasiang
- Yabes Sasiang
- Yotam Sasiang ( Telkom Manado )
- Edila Sasiang (Makasar) tidak bersuami
2. Yoseba Samalam bersuamikan Simon Manialup
(Talaud) memperanakan ;
(di Baturapa – I, Lolak)
- An
- Franklin
- Rahel
- John
-
3. Winsulangi Samalam memperisteri Anisa Damal,
memperanakan :
(di Kendahe)
- Yosia ( Kel. Samalam Nomor)
- Arnold ( Samalam Harimu ) isteri kedua Manabung
- Welly ( Samalam Dolongtelide)
- Hellena (tinggal di Wawali – lembe)
II. Yakob Samalam memperisteri Sarah Dolosema,
memperanakan :
1. Lesanias Samalam
2. Reniel Samalam
3. Hixos Samalam
4. Melkior Samalam
5. Elida Samalam
1. Lesanias Samalam memperisteri Sarah Margaritje
Kantohe, memperanakan :
- Trine Samalam
- Atinah Samalam (Tatelu)
- Tery Samalam ( Ternate)
- Hanasel
3
2. Reniel Samalam memperisteri Urpha Nongkong,
memperanakan :
- Aronde Kona Samalam
- Lenny Samalam
- Yabes Samalam
- Han Samalam
- Misye Samalam
- Reiner Samalam
3. Hixos Samalam memperisteri Paulina Sahentombage,
memperanakan :
- Ratih Samalam
- Marles Samalam
- Ros Samalam
- Arvhimedes Samalam
- Yul Samalam
4. Melkior Samalam memperisteri Helly Lasander,
memperanakan :
- Nani
- Wolter
- Ani (guru)
- Mangge
- Corry
- Gunawan
5. Elida Samalam bersuamikan Gereth Boham,
memperanakan :
- Mendere (dendengan dalam )
- Rostance (guru,tariang lama)
- Yolanda
- Lahema
- Olga
- Diane
- Sentot
4
III. Rehabeam Samalam
( Rehabeam adalah seorang pemarah dan suka mengacau,
sehingga satu saat dia berpesan pada anak cucu jangan
sekali – kali menggunakan nama Rehabeam)Rehabeam
duakali menikah (setelah isteri pertama meninggal ).
Isteri Pertama : Tresia Sasiang
Isteri kedua : Helena Paparang.
Helena adalah pengasuh anak-anak Rehabeam
sejak meninggalnya Teresia. Atas kesepakatan orang tua
Rehabeam dan orang tua Helena maka dikawinkanlah
Helena dengan Rehabeam karena Helena sudah sangat
menyayangi anak-anak dari Teresia seperti anaknya
sendiri.
Dari isteri Tresia Sasiang memperanakan :
1. Halise Samalam
2. Sumbang Samalam
3. Engelbert Samalam
- Halise bersuamikan Dominikus
Madonsa,memperanakan :
o Tere
o Erna
o Lili
o Ani
o Maker
o Meike (anak angkat)
o Jaya (anak angkat)
- Sumbang Samalam memperisteri Fin Songke asal
Dagho memperanakan :
5
o Sesko Samalam (Samalam Dolongseda)
o Nona Samalam (Paraeng Samalam)
o Golprit Samalam (Samalam Manuahe, di
bitung)
o Erni Samalam (Gampu Samalam)
o Gayus Samalam(isteri pertama
Tamedea,kedua Neli Opi orang siau)
o Agabus Samalam isterinya farida Husein
o Berwin Samalam (Makatumpias Samalam
di Marore)
o Soan Samalam (Engka Samalam)
- Enggelbert Samalam memperisteri Elida Pepato,
meperanakan :
o Gatot
o Yos
o Sasihe
o Julius
o Engelhart
o Riane
o
o
Dari isteri, Helena Paparang ( dari Buas Tahuna yang
tinggal di sawang jauh) memperanakan :
1. Wisye Lahunduitan
(menggunakan marga nenek)Wisye kemudian
kembali menggunakan marga Samalam.
2. Sjanet Lahunduitan
(menggunakan marga nenek)
3. Lael Hulbahar Lahunduitan
(menggunakan marga nenek)
Oleh Rehabeam, ketiga anak ini menggunakan marga
Lahunduitan dengan alasan,
6
- Menghidupkan marga Nenek Lahunduitan.
- Agar kelakuannya yang kejam dan pemarah tidak
terulang lagi kepada anak cucu maka Rehabeam
Menggunakan marga Lahunduitan dari nenek
kepada tiga anaknya dari Istri Hellena.
1. Wisye bersuamikan Frets Boham, memperanakan :
- Reky Boham (meninggal umur 15 tahun)
- Hetty Boham
- Benny Boham
- Ferdy Boham
- Rifol Boham
2. Syanet Lahunduitan bersuamikan Yantje Tuwonaung,
memperanakan :
- Akang Rita
- Bena
- Max
- Ati
3. Lael Hulbahar Lahunduitan bersuamikan
1. Jan Bawelle
2. Doner Bawelle
Dari suami pertama memperanakan ;
o Jemy
o Anak kedua meninggal masih 7 tahun
o Rudy
o Metty
o Edi
Dari suami kedua memperanakan :
o Grisye
o Hendrik
7
IV. Ansiana Samalam bersuamikan Kolosa Bentelu orang
Sawang Jauh (data ini sedang diperbaiki oleh bapak Sun I
Bentelu kel. Bentelu Makarilang – Tahuna)
Memperanakan :
1. Fortunatus ( Bentelu Alelo)
2. Ludwig isterinya orang Jawa
3. Pice Bentelu di Siau
4. Tene Bentelu Isterinya,…………………..
5. Telma
6. Demu
1. Fortunatus memperisteri Alelo dan
meperanakan :
o Poli
Suaminya adalah Che Besar, yg
meperanakan :
Sun – I, Tahuna ( guru SMKK )
Ci Hun
Nona Ching
Sun Keng
Kem
o Ros, Suaminya adalah adik dari suaminya
Poli yang disebut Che kecil.
Ros adalah isteri pertama dari Che kecil
pemilik Rumah Makan Mi Ce, yang
kemudian Ce menikah lagi dengan isteri
kedua.
o Lao (Bujang)
o Durtje Suaminya Bapak Guru Yudha
(diMakawang)
Penyusun :
Alffian Walukow, S.Pd
(Termasuk Dalam Kel.
Rehabeam Samalam
Paparang )
8
Nara Sumber : L.H. Lahunditan, Syanet Lahunduitan,Frets
Boham,Engelbert Samalam, Halise Samalam, Akang
Nona Samalam dan lain-lain yang tidak sempat
tertulis. Pengumpulam data dimulai tahun 1995
Agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan Silsilah ini maka perlu
adanya koreksi atau perbaikan dari Semua keturunan Matius Samalam
Lahunduitan.
Untuk perbaikan, Hubungi
Kel. Walukow Bawelle
Lenganeng, 081340422006
9
KETURUNAN DARI RAME-RAME ( ± 1800 )
Perkiraan sementaran, Rame - rame adalah saudara kandung dari
Ke’kitung Lahunduitan
Rame-rame Lahunduitan memperanakan :
1.Pitres (parangsang) Lahunduitan
2.Katakang dan Maritakang atau Tinangkang (kembar)
3.Uta Wulaeng
4.Dalinsang
5.Sinangiang
6.Kabangunang
7.Tampilang
8.Siaga’
1. Pitres Lahunduitan dua kali menikah:
Isteri Pertama : Beyana Katiandagho,
memperanakan Magdalena dan Apolos
- Magdalena Lahunduitan bersuamikan Joseph
Berhimpong, memperanakan :
o Alex
o Barnabas
o Hermina
o Fin
- Apolos Lahunduitan (1-1-1895 / 13-5-1979)
beristerikan Wangka, memperanakan :
o Hamorus ( L )
o Eduard
o Aristoteles
o Everdina ( P )
o Benedit
o Kordesius (lahir 24 – 12 – 1943)
Kel. Lahunduitan Natingkase
10
Isteri Kedua : Meri Bastiana Lahunduitan,
( meri adalah saudara kandung dari Izak
Lahunduitan)
Memperanakan :
- Katrina
- Kornelia / Karlina
- Tertius
- Terpimus,
Memperanakan Hari,Derni,Uriel (guru)
2. Kembar Katakang dan Tinangkang
Katakang Lahunduitan menikah dengan Boham
Maritakang / Tinangkang Lahunduitan memperistri seorang
muslim. Keturunannya ada di Ternate.
3. Uta wulaeng Lahunduitan bersuamikan Lumingsalo Salmon
4. Dalinsang Lahunduitan memperisteri Katiwangsana
5. Sinagiang Lahunduitan bersuamikan orang Ambon
6. Kabangunang Lahunduitan memperisteri Takalelumang
7. Tampilang Lahunduitan
11
8. Siaga’ Lahunduitan memperisteri Delisiana Boham dan
memperanakan
- Ledrina Lahunduitan
- Ursinus Lahunduitan
- Rubinus Lahunduitan
- Tampilan Lahunduitan
- Ubertina Lahunduitan
- Elfianus Lahunduitan
- Albertina Lahunduitan
Nara Sumber
- Kordesius Lahunduitan ( april 2009 ),
-
-
-
-
12
KETURUNAN DARI SAMPINGANG LAHUNDUITAN
Dolong Kilala Macpal menikah dengan Sompo Wulaeng dan
memperanakan Kondang Duata Macpal,…
Sampingang Lahunduitan (laki-laki) menikah dengan Kondang Duata
Macpal memperanakan 9 anak diantaranya :
1. Ngiang Dampele Lahunduitan
2. Bastiana Lahunduitan
3. Naimang Lahunduitan
4. Biang Tatontos Lahunduitan
5. Sasiritang Lahunduitan
6.
7.
8.
9.
1. Ngiang Dampele Lahunduitan menikah dengan Bimbing dan
memperanakan ;
- Henggang
2. Bastiana Lahunduitan menikah dengan Bendorang dan
memperanakan :
- Hermanos
3. Naimang Lahunduitan (perempuan) menikah dengan Hermanos
dan memperanakan :
- Sonda
- Salama
4. Biang Tatontos Lahunduitan menikah dengan……….
Memperanakan :
- Ros
- Ting
13
5. Sasiritang Lahunduitan ( Izak ) menikah dengan Katiandagho,
memperanakan ;
- Ale
- Ode
- Ana
- Heskiel
6.
7.
8.
9.
KETURUNAN DARI KEL. MOKODOMPIS LAHUNDUITAN
1. Opa amang di Kolongan
2. Akang biang / Adrian Mokodompis
3. Husiel Mokodompis (pendeta) di Enemawira
4. Yeheskiel Mokodompis Rodingan di Tola memperanakan
diantaranya :
- Kel. Koning Mokodompis di Naha
5. Yosias Mokodompis, kel. Mokodompis Takapulungang di Utaurano.
6. Norensi Mokodompis, Kel. Tengkue Mokodompis (pak guru)
14
KETURUNAN LAHUNDUITAN DI TARIANG BARU
Wawancara dengan keluarga terkait, akhir tahun 2008 – awal 2009
(sedang dilengkapi datanya)
Tiga orang bersaudara (kakak berdaik) :
I. Piter Lahunduitan
II. Elvina Lahunduitan
III. Mahkota Lahunduitan
I. Piter Lahunduitan memperisteri Dorothea Macpal.
Memperanakan ;
Adelina Lahunduitan
Celotes Lahunduitan
Arkelaus Lahunduitan
1. Adelina Lahunduitan bersuamikan Habel Laurens,
memperanakan ;
a. Cleopatra Lahunduitan. Suaminya adalah
Ernest Wangka
b. Clara Dorothe Lahunduitan. Suaminya adalah
Morens
c. Arianci Lahunduitan. Suaminya adalah Jack
Sanggelorang
2. Celotes Lahunduitan pernah bersuami tetapi tidak
ada keturunan.
3. Arkelaus Naetinggi memperisteri Juliana Jonas,
memperanakan :
a. Adeleida Lahunduitan dengan suaminya
Gerson Matantu (Bowongkulu)
memperanakan ;
o Swaneke Matantu (kel. Lumangkun
Matantu, Ri’tey)
o Victor Matantu (kel. Matantu Wijaya,
Bowongkulu)
o Heyne Matantu
15
o Geutrida Matantu (kel. Worotitjan Matantu,
Tamako)
o Thomas Matantu
o Febrianto Matantu
b. Aurelia Lahunduitan, suaminya adalah Syrus
Usu ( enemawira ) memperanakan :
o Yulke Usu ( Kel. )
o Siprit Usu ( Kel. )
o Pantow Usu ( Kel )
o Nixon Usu (Kel. )
c. Anacalmensia Lahunduitan, suaminya adalah
Alex Hoha (Tariang Baru) memperanakan :
o Yopi
o Jein
II. Elvina Lahunduitan suaminya adalah Mokoalo Matani,
memperanakan
Lodewijk Matani
Andreta Matani
Antoneta Matani
1. Lodewijk Matani ( Kel . Matani Mule di Manado )
memperanakan :
- Rosmine
- Martin
2. Andreta Matani (Kel. Macpal Matani) memperanakan :
- Makirangeng Macpal – Tabla
- Macpal Natingkase – Manado
- Macpal…….. Tabla
- Julin Macpal – Tabla
- Mandak Macpal – Tahuna
- Perempuan
- Jongos Macpal – Tabla
- Katiandagho Macpal – Tabla
- Ope
- Oli
16
3. Antoneta Matani ( Kel. Manganguwi Matani - Manado )
memperanakan ;
- Hani Manganguwi
III. Mahkota Lahunduitan memperanakan :
Fredrik Lahunduitan ( Kel. Lahunduitan Tera ) Tab-la
Droiter Lahunduitan
Ida Lahunduitan ( Kel. Patras Lahunduitan ) di Luwuk
Banggai
a. Fredrik Lahunduitan (Kel. Lahunduitan Tera )
memperanakan :
o Kel. Lahunduitan Daleno (Mala)
o Kel.Matheos Lahunduitan (Tabla)
o Kel.Hamaraeng Lahunduitan (Tahuna)
o Laki-laki (Kotamobagu)
o Kel.Tatali Lahunduitan (Mala)
o Kel.Lahunduitan Lahiwu, kris. (Tabla)
o Kel.Lahunduitan Malendes (Tabla)
b. Droiter Lahunduitan (Kel.
Lahunduitan_________________Manado)
memperanakan:
o Ben Lahunduitan (Wawonasa)
c. Ida Lahunduitan (Kel. Patras Lahunduitan - belum
ada data )
17
KETURUNAN LAHUNDUITAN DARI TETE BURUNG TOGELANG
Tete Burung Togelang menikah dengan isteri pertama
Lahunduitan. Karena tidak diakui pernikahannya maka keturunan Tete
burung membawah marga Lahunduitan.
Dari isteri pertama Lahunduitan memperanakan :
Luther Lahunduitan (Likupang)
Rodolmine Lahunduitan (Manado)
Armeson Lahunduitan (Manado)
a. Luther Lahunduitan di Likupang belum ada data
b. Rodolmine, suaminya adalah_______________Makaado,
memperanakan :
- Adelheid Makaado (Kel. Ubis Makaado, Tabukan
Lama)
- Jhoni Makaado (Makaado Tantene, Manado)
- Jermias Makaado
c. Armeson Lahunduitan (Kel. Lahunduitan Pepato,Manado)
Tete burung menikah lagi dengan isteri kedua Orang Bowongkulu
(belum ada data)